• мягкая мебель Днепропетровск
 • шкафы купе Днепропетровск
 • кухни Днепропетровск
 • TURNÉNAPLÓ

  Ezékiel 24:42

  Az fehérvári misérül vala

  2006. December 12. 11:57

  Áldás békesség híveim!
  A mai misén hadd idézzek néhány idevágó passzust a Legújabb Szövetségből.
  Péter fiam, hozz ide nékem pár pohár misebort vala!

  Fényérzékenynek eljövetele idején az öt próféta ismét útra kerekedék vala, hogy az bűnösöknek az igét terjessze vagyon. Az nem szekéren, de turnébuszon lábukat megveték, így jutnak el vala az Székesfehérvár városába. Útjukhoz csatlakozának vala Péter apostol és a barát, kit Zsoltnak kereszteltek fogantatásakor.

  Szentségtelen daloknak éneklői távozzanak vala, mert ki Urunk Istenünk lakozik mennyben, őket megbünteté majd gerjedő gitárládákkal a végső ítélet napján. De kik dícsérend vala az földi bűnöket, ők majd bocsánatot nyernek ama szent napon, mikor az öt próféta tanítását hallgaták.

  Fehérvár városába rég jutottak el ama mind az öten, hisz a kötelesség elszólítá néhányukat a múltban. Az úr kettőezerhetedik évében, november havának tizedik napján a próféták az teljes létszámban tették tiszteletüket a misén, a hívek nagy örömére vagyon.

  Az templomba megérkeztükkor fliliszteusok hada nagy zajt csaptak vala, magukat Lights go out-nak nevezék, köztük Máté atya, ki felebarátaink, a Cadaveres-rend szerzetesei közül való. A hívek közül sokan énekelék vala zsoltáraikat, dícsérendő az tízparancsolat betartását.

  Az öt próféta az kipakolá járművük derékjából zeneszerszámait, hogy kisvártatva orgonához üljenek vala, és tanításaik zene kíséretében dícsőítend angyalok karának mennyei kórusát. Sándor atya és tanítványa, kinek neve Attila vagyon, pallosaikat kifényesíték, Imre apostol a mély szólamokat szolgáltatá, Zoltán bíboros – kinek nevét az spanyol inkvizíció idején is megjegyezék az eretnekek – a ritmust adá vagyon, Gábor tisztelendő atya a misét megelőzvén még meggyújtá egy tömjénfüstölőt.

  Kezdetét vette vagyon prédikációnk vala, hívek serege zengé zsoltáraink, szemeik csillogának, hajaik levegőben repkedének, lelkük megtisztulá szent jobbuk felemkedésével. Az Ószövetségből megidézzük vala legismertebb énekeink, Az eredeti testforma, mely Évának oldalbordából való teremtéséről szóla, Technika angyala, mely a fára tekeredő kígyónak az bűneit énekelé. Szénből lettünk, Carbonná leszünk. Az gyülekezetünk énekelé és táncolá, mely Istennek tetsző dolog vala. Gábor tiszteletes Sámsonként rázá haját, hangja pedig angyali tenor vala, mellyel énekeinket híveknek tolmácsolá. Ő az kiválasztott. Két ének között az figyelmet felhívá vagyon, hogy a kijáratnál biblia, búcsúcédula és teljes megbocsátás kapható vala. Ezen a szent napon első ízben megvásárolható vagyon legújabb daloskönyvünk, amely keresztségben az "Fényérzékeny" nevet kapá vala. Új énekeink közül sok a gyülekezet tetszését megnyeré vala, minek szerzetesrendünk módfelett örvendezé vala.

  Az énekeink után az Cadaveres-rend főpapjai lépnek az szószékre, hogy igéiket hirdessék vala az bűnös lelkeknek. Néhány szerzetes az bárpultnál néhány pohár misebort megivá, bocsánatos bűneikért őket rendtársaik ezúttal nem korholák. Péter apostol az szószékről eleven szobrot állítván az Dugovics Titusz mártíromságának, mellyel az muzulmánoktól megvédé keresztyén Magyarország zászlaját hajdan, felebarátaink miséjén az gyülekezet tagjai közé veté magát vala.

  Az próféták a másnapi misére készülend hazafelé felé veszék útjukat. Vándorlásuk alatt felkeresék az irgalmatlan benzinárust, ahol Attila tiszteletes agyagtáblát vásárol, melyen meztelen fehérnépek képei láthatók vala. Bűnéért mai napig cölibátussal vezekelé vala.

  Az reggeli kakasszó az Péter apostol vidéki parókiáján keltette őket, majd az szerecsenmosdatás után az csolnoki fürdőben, továbbállának Esztergom városába, ahol ismét hívek tömege várá őket vala.

  A következő passzust az holnapi istentiszteleten olvasám fel néktek!
  És most mondjátok utánam vala:

  "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
  Szenteltessék meg a Te neved,
  Jöjjön el a Te országod,
  Legyen meg a Te akaratod,
  Amint a lemezen úgy koncerten is.
  Mindennapi keverőnket add meg nekünk ma,
  És bocsásd meg szövegeinket,
  Miképpen mi is megbocsátunk az előttünk rendelőknek,
  És ne vígy minket a söntésbe,
  De szabadíts meg a gonosztól.

  Ámen"  « vissza
  SZAVAZÁS
  Melyik a kedvenc dalod a Moebius lemezről?